dərhal

dərhal
z. <fars. dər və ər. hal> O saat, tez, əlüstü, fövrən, gecikmədən. Hamı dərhal ayağa qalxdı. – Qanadların qayaya çırparaq uçar qartal; Dikib yerə gözünü ov üçün baxar dərhal. A. Ş.. Nurəddinin özü də şad oldu və dərhal heybəsini götürüb cəld getdi. S. S. A..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • rhal — ar·rhal; …   English syllables

  • bəhərhal — z. <fars. bəhər və ər. hal> köhn. Hər halda, hər necə olursa olsun, hər zaman, bütünlüklə, hər vaxt. <Vəzir:> Bəhərhal gərəkdir Şölə xanımı inandırmaq ki, Teymur ağa səndən güclü deyil. . . M. F. A.. Zənn edirəm az az ittifaq düşsün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərhal — (Zəngilan) qorxulu, ağır. – Xəsdə:n vəziyəti bərhaldı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dərhal — f. və ə. əlüstü, o saat …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ФОСФОНИЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ — содержат в молекуле положительно заряженный атом P, связанный ковалентно с орг. остатками и(или) водородом (т. наз. ион фосфония). Ф. с. имеют общую ф лу , где R = H, Alk, Ar, алкенил, C(O)R, COOR; X анион (напр., Hal, OH, NO3, BF4); n =0 4..… …   Химическая энциклопедия

  • АЛЛЕНА РЕАКЦИЯ — получение фосфорилированных оксимов взаимод. эфиров к т трехвалентного фосфора с галогеннитро или галогеннитрозосоединениями, напр.: где R opr. радикал; X = О, S; R Alk, Ar, OAlk, NAlk,, NHAlk, F, Cl, Br; R H, Alk, F, Cl, Br; R Alk, COO Alk, F,… …   Химическая энциклопедия

  • ГРИНЬЯРА РЕАКЦИЯ — синтез орг. соединений с применением магнийорг. галогенидов RMgHal (реактивов Гриньяра). Последние обычно получают по р ции: RHal + Mg > RMgHal. При этом р р RHal в диэтиловом эфире медленно при перемешивании прибавляют к суспензии Mg в этом же р …   Химическая энциклопедия

  • ЛИТИЙОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ — содержат связь LiЧС. Низшие AlkLi, где Alk = СН 3, С 2 Н 5, трет C4H9, бесцв. кристаллы, Alk = C7 С 12 вязкие жидкости, высшие низкоплавкие парафинообразныс в ва; хорошо раств. в углеводородах (кроме CH3Li) и эфиpax. Л. с. RLi, где R = Ar,… …   Химическая энциклопедия

  • Реакция Финкельштейна — Реакция Финкельштейна  метод синтеза алкилйодидов либо алкилфторидов взаимодействием алкилхлоридов либо алкилбромидов с йодидами или фторидами щелочных металлов, предложен Гансом Финкельштейном в 1910 г. как метод синтеза… …   Википедия

  • dəqiqə — is. <ər> 1. Bir saatın altmışda birinə bərabər və ya 60 saniyədən ibarət olan vaxt ölçüsü. Bir dəqiqə sükutdan sonra vəzir Mirzə Möhsün başladı danışmağa. M. F. A.. Gün var ki, dəqiqəsi uzun əsrə bərabər; Çeşmə kimi baş alır bu gündən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”